Blogi

Tervetuloa tutustumaan korkeatasoiseen nykytaiteeseen.

 

Uniikkia taidetta Laadukasta grafiikkaa

3.12.2012 20.14 - Tietoa taidegrafiikasta: Vedos-sarjat ja niiden merkinnät

Järjestysluku/kokonaismäärä

Varsinaiseen sarjaan kuuluvat vedokset merkitään murtoluvulla jossa vasemmanpuolinen luku on ko. vedoksen järjestysluku ja oikealla oleva luku ilmaisee sarjan kokonaismäärän, esimerkiksi 1/50, 2/50...

Järjestysluvun merkitys

Esimerkiksi kuivaneula- ja mezzotintalaatoilla vedostetun sarjan ensimmäiset vedokset ovat täyteteläisimpiä koska laatta kuluu vedostuksen myötä. Sitävastoin esimerkiksi serigrafiavedoksissa ei ole minkäänlaista eroa ensimmäisen ja sarjan viimeisen vedoksen kesken.

T.p.l'a ("tiree par l'artiste" ransk.)

tarkoittaa että taiteilija on itse vedostanut ko.työn jossa merkintä on. Taiteilija voi myös käyttää ammattipainajaa vedostuksessa jolloin merkintää ei saa käyttää.

Työvedos ja Koevedos

Keskeneräiseltä laatalta otetaan useasti vedos josta tarkistetaan esim. syövytysten voimakkuus. Merkitään Työvedos I,II... jne.

Valmiilta laatalta otettuja vedoksia joilla esimerkiksi haetaan sopivaa väriä kutsutaan koevedoksiksi jotka merkitään Koevedos I,II... jne.

Taiteilijan vedos (E.A, "Epreuve d'artiste" ransk. / A.P, "Artist's proof" engl.)

Taiteilijan omaan käyttöön (esim. tilaustyössä jossa varsinaisen sarjan vedokset menevät tilaajalle) voidaan ottaa varsinaisen sarjan ulkopuolisia eli taiteilijavedoksia noin 10% sarjan kokonaismäärästä. Merkitään esim. E.A 1/10 eli järjestysluku/kokonaismäärä niinkuin varsinaisessa sarjassakin.

Vedostajan vedos ("Bon a tirer" ransk.) eli valmis vedostettavaksi

Mallivedos jonka mukaan vedostaja tekee koko sarjan. Vedoksia on vain yksi numeroimaton kappale.

H.C.-vedos ("Hors Commerce" ransk. "Presentation Proof" engl. eli myynnin ulkopuolella)

Keräilijäkappale. Voidaan ottaa muutamia vedoksia.

Mitätöintivedos ("Cancellation Proof" engl.)

Kun sarja on vedostettu, voidaan piirtimellä vetää kulmasta kulmaan yli työ viivat jolla tuhotaan laatta. Tällaisesta laatasta otettu vedos varmentaa ettei laatasta voida ottaa uutta sarjaa.

Uniikkivedoksien merkintä

Uniikkimenetelmissä, joissa itse luova prosessi jatkuu myös varsinaisessa vedostuksessa on tullut t.p.l'a merkintää tärkeämmäksi aiemmin melko harvinaiset vedosten merkintätavat.

Uniikkivedosten kohdalla merkintä on 1/1 mikä tarkoittaa, että vedoksia on olemassa ainoastaan yksi kappale, mutta työ on kuitenkin vedostettu valmiilta laatalta. Menetelmässä laatta esim. väritetään siten, ettei sitä voi toistaa täysin samalla tavalla.

E.v. (Èdition varièe, ransk. / edition variable, engl.)

Tarkoittaa muunneltua sarjaa. Kun sarjan vedoksista ei haluta täysin identtisiä vaan esimerkiksi varsinaisen painolaatan lisäksi käytetään uniikkipainomenetelmiä (esim. monotypiaa), sarja merkitään muunnelluksi sarjaksi, jossa jokainen vedos on ainutkertainen, esimerkiksi E.v. 1/5. eli ko. vedos on ensimmäinen viiden uniikin sarjasta. Samoin merkitään myös erilaiset värivariaatiot.

Monotypia merkitään sanalla monotypia, joka kirjoitetaan normaalin numeroinnin tapaan vedoksen alalaitaan.

Juha Joro